Veiligheid

Veiligheid

De evenementen met WildWaterAcademie zijn voor- en door vrijwilligers, zonder commercieel oogmerk. Bij wildwatersporten zijn risico’s helaas niet helemaal uit te sluiten en om de kans op ongevallen te minimaliseren is het belangrijk dat er veilig wordt gehandeld.

Eisen voor deelname op de wildwaterbaan:

  • Deelnemers dienen minimaal 16 jaar te zijn
  • Deelnemers dienen goede zwemvaardigheid bezit (minimaal diploma A + B)
  • materiaal voldoet aan de eisen (schoeisel, gebruik drijfvermogen, zwemvest volgens EN 393, helm volgens EN 1385)
  • Afdoende eigenvaardigheid met kajakken. Dit ter beoordeling van WildWaterAcademie

Veiligheid op en naast het water:

Tijdens de events is er geen formeel toezicht. Dit houdt in dat er geen beveiligers langs de baan zijn om een oogje in het zeil te houden. Je bent dus ten allen tijde, zelf verantwoordelijk voor je eigen veiligheid. Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen dienen alle deelnemers zich aan de volgende regels te houden:

  • Stroomafwaarts verkeer heeft voorrang. Indien je een keerwater wil uitvaren of in een wals wil gaan hangen, moet je dus iedereen die van stroomopwaarts komt voor laten gaan.
  • Gebruik van werplijnen is niet toegestaan.
  • Niet zwemmen achter de lijnen bij de pompen
  • Instructies van WildWaterAcademie opvolgen.
  • Binnen de hekken en op de vlonder zijn helm en zwemvest verplicht. Dit geld ook voor toeschouwers.