Over WWA

Over WWA

WildWaterAcademie streeft naar het toegankelijk maken van de Wildwaterbaan-Zoetermeer voor sport. WildWaterAcademie is opgericht door WaterSportVerbond als onderdeel van Stichting Kano Activiteiten.

Nederlandse Kano Bond, later opgegaan in het Watersportverbond, heeft decennia lang gestreden voor de aanleg van een wildwaterbaan in ons land. Bij de realisatie van deze baan in de jaren 2006-2007, die in totaliteit ca. €12.000.000 heeft gekost, heeft het ministerie van VWS (sport) meer dan €3.000.000 bijgedragen aan het stichtingskapitaal en NOC*NSF meer dan €200.000. Beide op voorspraak van de Nederlandse Kano Bond. Tijdens dit traject is ook WildWaterAcademie opgericht als lokale werkorganisatie.

De Wildwaterbaan-Zoetermeer is uniek in Noord-West Europa en kan vergelijking met Olympische wildwaterstadia in onder andere Beijing, Londen en Rio de Janeiro moeiteloos doorstaan. Zij behoort daarmee tot de Nederlandse Olympische sportinfrastructuur. Deze baan is veelvuldig gebruikt voor kanotraining en -wedstrijden. Denk hierbij aan sportevenementen van nationale en internationale allure, variërend van de jaarlijkse Dutch Open Slalom, World Cup Slaloms en een Wereldkampioenschap Raften.

Wij zijn blij dat de Wildwaterbaan-Zoetermeer is behouden voor de sport en zijn in gesprek met de nieuwe ondernemers. Wij zouden in de toekomst graag nadrukkelijker inzetten op sportontwikkeling in het sportcomplex dan in het verleden mogelijk was. Daarbij denken we aan het ondersteunen in het opzetten van training voor het hele spectrum van breedtesport tot topsport, maar ook het opzetten van evenementen van lokale tot internationale schaal. Ook de European Canoeing Assciation en de International Canoeing Federation hun steun toegezegd; juist ook van wege het unieke aanbod van de Wildwaterbaan-Zoetermeer in de Europese regio.