WildWaterAcademie
Opgericht door het WaterSportVerbond als onderdeel van Stichting Kano Activiteiten

Contact

WildWaterAcademie is een onderdeel van Stichting Kano Activiteiten.

Bestuur:
Voorzitter: Buco Taschner
Vice voorzitter: Rob Snel
Secretaris: Michiel Knaven
Penningmeester: vacature
Klachtenfunctionaris: Gerben Klinkenberg
Algemeen: Arend-Jan Tetteroo
Algemeen: George Hoeberechts
Algemeen: Wil de Jongh
Algemeen: Paul Videler


mail: info (at) wildwateracademie.nl
https://www.facebook.com/wildwateracademie


Postadres: dat volgt nog.


Bezoekadres: Wildwaterbaan Zoetermeer, Van der Hagenstraat 3, 2722 NT Zoetermeer