WildWaterAcademie
Opgericht door het WaterSportVerbond als onderdeel van Stichting Kano Activiteiten

Activiteiten


WildWaterAcademie organiseert activiteiten op de wildwaterbaan in Zoetermeer. Kijk op de boekingsite voor het actuele aanbod.
Inschrijving vindt plaats via: ons digitale boekingsysteem


Tot ziens!

Programma mogelijkheden

Instuif met trainer Het bekende systeem dat we vorige jaren hanteerden. Je schrijft in per keer. Per keer wordt je toegevoegd aan een groepje. Per groepje wordt bepaald waar in de training de accenten komen te liggen. We geven een paar voorbeelden: keerwatervaren, boofen, wals varen, freestylen, slalom race training. Jij mag het zeggen.
Vaste trainer / vaste groep Met de geïnteresseerden wordt hiervoor in overleg bepaald wat de trainingsopbouw wordt. Gezamenlijk wordt een trainingsprogramma voor vijf data opgesteld.
-Je schrijft je vooraf in voor die vijf data.
-Een groep bestaat uit vier of vijf personen. Als de groep niet vol zit kan er per keer besloten worden dat er passende deelnemers uit de ‘instuif ‘worden toegevoegd.
Expert workshop We proberen om op bepaalde data een ‘expert’ aanwezig te laten zijn, om een bepaald thema uit te diepen. De expert workshop worden vooraf aangekondigd op de WildWaterAcademie-website, daarbij staat dan ook vermeld hoeveel mensen eraan kunnen deelnemen. Vorig jaar waren er onder andere workshops door internationale toppers wo slalommers, freestylers etc
-Inschrijving gaat op volgorde van aanmelding
Eigen trainer meebrengen Breng je eigen trainerVoor groepen/verenigingen die zijn aangesloten bij de WSV is het mogelijk om te komen trainen onder begeleiding van de eigen trainer.
De trainer geeft les onder supervisie van de ter plaatse aanwezige vertegenwoordigers van WildWaterAcademie.
-De trainer moet voldoen aan bepaalde kwalificaties. Neem daarvoor contact met ons op.
-Een trainer begeleidt een groep van maximaal vijf personen.
Instructeursopleiding Wellicht heb je ook wel eens bedacht dat je net zo goed wil kunnen varen als je instructeur of wil je zelfs instructeur worden. Recentelijk is de nieuwe WSV opleidingsstructuur van start gegaan. Dat heeft te maken met nieuwe beleidslijnen bij NOC/NSF en het maakt een aantal dingen anders. In het kort komt het er op neer dat de trainers/instructeurs opleiding wordt opgesplitst in deelopleidingen met per competentie een Proeve Van Bekwaamheid (PVB) en een bijbehorend deelcertificaat. De opleiding zelf kun je bij diverse instanties volgen en is heeft een individueel karakter. WildWaterAcademie biedt aansluiting op die nieuwe opleidingen. Je kunt je niveau van “Eigen vaardigheid” en Veiligheid door ons laten beoordelen. Deze intake-beoordeling is bedoeld om je inzicht te geven in je eventuele verbeterpunten of dat je je al kunt aanmelden voor een PVB (examen). Het is dus een intake-voor-een-examen en niet het examen zelf. Indien er verbeterpunten zijn, kun je vrijblijvend samen met WildWaterAcademie een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) opstellen waar je naar eigen keuze en in je eigen tempo aan kan werken.

WildWaterAcademie

Tijdens de sessies van de WildWaterAcademie varen we zonder rafts met onze slalom-, wildwater- en spelebootjes op de baan van Dutch Water Dreams en voorzien we elkaar van tips en tricks. Tevens verzorgen we clinics voor de vaarders die op een specifiek onderwerp begeleiding willen krijgen.

Inschrijving via tickets Eventbrite

Toegang tot de WildWaterAcademie krijgt je door het kopen van een ticket via Eventbrite. Betaling van Eventbrite tickets via iDEAL kan (nog) niet op mobiele apparaten, dus bezoek daarvoor Eventbrite met een gewone computer of laptop! Het kopen van een ticket via Eventbrite levert een gegarandeerde plaats op (er zijn maximum aantallen voor de baan). We zullen gaan stoppen met contante betalingen aan de deur (pin is/was niet mogelijk). Neem het ticket geprint of op mobiel mee op de vaardag.

Cancelen/ restitutie

Op de vrijdag voor de vaardag constateren we om 17.00 uur of er voldoende inschrijvingen zijn om de sessie definitief door te laten gaan. Mocht dit niet het geval zijn dan zullen we dit kenbaar maken via facebook en mail. Indien je na het kopen van het ticket zelf verhinderd blijkt te zijn kun je - indien voor vrijdag 17.00 uur - twee dingen doen: verzoeken het ticket over te dragen naar een volgende sessie of zelf het ticket overdragen aan een andere persoon (lees bij Veelgestelde vragen). Na het definitief boeken van de baan op vrijdagavond kan het ticket nog wel op andere naam gezet worden via Eventbrite maar niet meer doorgeschoven worden naar een andere sessie.

Voorwaarden

Je hebt je aangemeld bij de WildWaterAcademie (WaterSportVerbond) voor een wildwatertraining. Wildwatervaren is een risico sport. Wij verwachten van jou daarom dat je fysiek gezond bent, goed kan zwemmen om deze risicos aan te kunnen. De WildWaterAcademie is niet aansprakelijk voor enig leed, zoekgeraakte spullen of ander ongerief. Door middel van inschrijving geef je te kennen dat je: - deelneemt aan een risicosport en dat je dit doet voor eigen risico - goede zwemvaardigheid bezit (minimaal diploma A + B) - ervaring hebt met kayakken (vlakwaterervaring voor uitstroom, WW3 voor zelfstandig bevaren baan) - materiaal voldoet aan de in de branche gebruikelijke eisen (dicht schoeisel, gebruik luchtzakken, zwemvest minimaal EN 393, helm volgens EN 1385) - instructies zult opvolgen, verzekerd bent. Mocht je hier vragen over hebben, neem dan contact met ons op en we kunnen je vertellen of je mee kan doen en waar je op moet letten.

Praktische zaken

Locatie Wildwaterbaan Zoetermeer, Van der Hagenstraat 3, 2722NT Zoetermeer.
Aanmelden/tijd We geven wat richttijden: We zouden het fijn vinden als jullie omstreeks een uur voor aanvang arriveren en je ff meldt bij de WildWaterAcademie. Briefing op de steiger kwartier voor aanvang en daarna warmvaren / start sessie.
Info De website van de organisatie is www.WildWaterAcademie.nl De meeste communcicatie vindt plaats via facebook:https://www.facebook.com/WildWaterAcademie Mailadres: info@WildWaterAcademie.nl
Delen en foto's Een doel van de WildWaterAcademie is om ook startende kayakkers de kans te geven om de stap naar zwaarder water te maken. We vinden het leuk als je onze info deelt op je facebook e.d. Het zou leuk zijn als wildwatervaarders ook regelmatig een bijdrage leveren. Je bijdrage stuur je naar info@WildWaterAcademie.nl.
Vertel ons wat je (minder) leuk vindt De academie drijft op vrijwilligers. De sessies zijn bedoeld als try-out voor de deelnemers, maar ook hoe wij als instructeurs, DWD en WildWaterAcademie zaken moeten aanpakken. We willen dit verder uitbouwen. Een spannend traject waar we allemaal beter van kunnen worden mits we met elkaar samenwerken. Een beetje geduld en respect voor elkaar helpt dan enorm. Graag horen we van jullie wat goed gaat en minder goed gaat.

Veelgestelde vragen

Is er een leeftijdsgrens? Minimale leeftijd bij DWD is 12 jaar
Wat zijn de vervoers-/parkeermogelijkheden voor het evenement? Gratis en ruim voorzien voor de deur.
Wat mag ik wel/niet meebrengen naar het evenement? Je zorgt zelf voor je persoonlijke uitrusting. Dat wil zeggen een wildwaterboot, peddel, spatzeil, helm, anorak, zwemvest en je neopreentje. Voor een beperkte groep zijn er testboten beschikbaar. Wellicht ten overvloede, maar wel verplicht: je boot moet voorzien zijn van 1 à 2 luchtzakken. Gezonken boten bezeren bij deze snelheden zichzelf en jouw vaarmaatjes.
kan ik de organisator bereiken als ik vragen heb? Via facebook http://www.facebook.com/WildWaterAcademie of via ons emailadres info@WildWaterAcademie.nl. Facebook is vaak de snelste methode!
Kan ik alleen via creditkaart betalen? Nee betaling via iDEAL is ook mogelijk, echter nog niet op mobiele apparaten. Log dus in op een laptop of vaste computer.
Is mijn registratie/ticket overdraagbaar? Ja, je kan je ticket aan iemand anders overdragen, geef ons daarvoor even de nieuwe details op.
Kan ik mijn registratiegegevens bijwerken? Ja, dit kan via Eventbrite.
Moet ik mijn ticket afgedrukt meenemen naar het evenement? Dat is fijn, maar niet verplicht. Via mobiel is ook mogelijk. Als je geen ticket bij je hebt, kunnen wij je opzoeken.
Wat is het restitutiebeleid? Tot vrijdag 17.00 uur voor het evenement kun je je afmelden en krijg je je geld terug of kan je je ticket doorschuiven naar een volgende sessie. Daarna is het helaas niet mogelijk je geld terug te geven. De naam op de registratie/het ticket komt niet overeen met die van de bezoeker. Is dat OK? Bij voorkeur werk je dit bij via Eventbrite, zodat we een goed overzicht hebben wie van ons gebruik heeft gemaakt, dit ivm de verzekering. Het gaat tenslotte om een extreme sport.
Waarom een noodnummer? Indien er sprake is van een calamiteit willen we makkelijk familie of vrienden op de hoogte kunnen stellen. Hiervoor verzoeken we je een nummer door te geven van iemand die makkelijk bereikt kan worden.
Korting met Lidmaatschap WaterSportVerbond? De WildWaterAcademie is onderdeel van de stichting kano activitieiten van het WaterSportVerbond. Als je lid bent van het WaterSportVerbond krijg je een kleine korting op het inschrijfgeld. Deze korting is al standaard in de prijs verwerkt, maar we hebben hiervoor wel je WSV nummer nodig. Om inzicht te krijgen hoeveel WSV deelnemers we hebben, is het fijn als je hier je nummer invult. Als je geen lid bent, kan je het vak leeg laten."